niedziela, września 23, 2018

O nas

Centrum Szkoleniowe "AJC" S.C. to firma, która bazuje na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu tych, którzy ją tworzą. Centrum powstało w odpowiedzi na ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na obsługę firm w zakresie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy. Naszym celem jest przekazanie zdobytej przez nas wiedzy w prosty i praktyczny sposób. Dzięki elastyczności i profesjonalizmowi gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług z zachowaniem konkurencyjnych cen. Spośród innych firm szkoleniowych wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta. Zaufanie i zadowolenie klientów jest ściśle powiązane z ich lojalnością, dlatego klienci, którzy odnieśli sukces dzięki współpracy z naszą firmą powracają.

W obszarze naszych zainteresowań leżą głównie szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod przekazu, zwłaszcza e-learingu co pozwala na obsługę firm na terenie całego kraju. Nowoczesna forma szkoleń uatrakcyjnia proces nauki, pozwala dostosować termin szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy, a także dostosować tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości każdej osoby.

Realizowane przez nas szkolenia adresowane
są do małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie:

 • bezpieczeństwa żywności i żywienia (HACCP),
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwa przy pracach z azbestem,
 • bezpieczeństwa przy pracach na wysokościach,
 •  metodyki instruktażu stanowiskowego.

Dla naszych klientów:

 • przygotowujemy profesionalne oceny ryzyka zawodowego,
 • tworzymy protokoły powypadkowe,
 • pomagamy w kompletowaniu dokumentacji przed kontrolą PIP.

 


Kadra naszej firmy to przede wszystkim praktycy i pasjonaci w dziedzinie szkoleń. Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, aby sprostać wszystkim Państwa wymaganiom. Współpracujemy z wieloma akredytowanymi laboratoriami oraz specjalistami w swoich profesjach. Skutkuje to wysokim poziomem merytorycznym oferowanych przez nas szkoleń, nad którymi czuwają metodycy dbający o to, aby formy przekazu – obok wysokiej jakości treściowej – spełniały warunki związane z edukacją dorosłych.

Nasze działania w zakresie prowadzonych szkoleń BHP są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.),
§ 1a pkt 2, § 4 ust. 1 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) .


Działamy na zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Centrum Szkoleniowe "AJC" S.C. to firma, która dopiero podbija rynek szkoleniowy, jednak z drugiej strony bazuje na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu tych, którzy ją tworzą. Centrum powstało w odpowiedzi na ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na obsługę firm w zakresie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy. Naszym celem jest przekazanie zdobytej przez nas wiedzy w prosty i praktyczny sposób. Dzięki elastyczności i profesjonalizmowi gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług z zachowaniem konkurencyjnych cen. Spośród innych firm szkoleniowych wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta. Zaufanie i zadowolenie klientów jest ściśle powiązane z ich lojalnością, dlatego klienci, którzy odnieśli sukces dzięki współpracy z naszą firmą powracają.

W obszarze naszych zainteresowań leżą głównie szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod przekazu, zwłaszcza e-learingu co pozwala na obsługę firm na terenie całego kraju. Nowoczesna forma szkoleń uatrakcyjnia proces nauki, pozwala dostosować termin szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy, a także dostosować tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości każdej osoby.

Realizowane przez nas szkolenia adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie:

 • bezpieczeństwa żywności i żywienia (HACCP),

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • bezpieczeństwa pożarowego,

 • pierwszej pomocy,

 • bezpieczeństwa przy pracach z azbestem,

 • bezpieczeństwa przy pracach na wysokościach.Kadra naszej firmy to przede wszystkim praktycy i pasjonaci w dziedzinie szkoleń. Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, aby sprostać wszystkim Państwa wymaganiom. Współpracujemy z wieloma akredytowanymi laboratoriami oraz specjalistami w swoich profesjach. Skutkuje to wysokim poziomem merytorycznym oferowanych przez nas szkoleń, nad którymi czuwają metodycy dbający o to, aby formy przekazu – obok wysokiej jakości treściowej – spełniały warunki związane z edukacją dorosłych.

Produkty


Szkolenie
Służba BHP


Szkolenie BHP
przy pracach na wysokości

wysokosc


Szkolenie BHP
przy pracach z azbestem

azbest