Kim jesteśmy

Centrum Szkoleniowe "AJC" S.C. to firma, która bazuje na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu tych, którzy ją tworzą. Centrum powstało w odpowiedzi na ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na obsługę firm w zakresie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy. Naszym celem jest przekazanie zdobytej przez nas wiedzy w prosty i praktyczny sposób. Dzięki elastyczności i profesjonalizmowi gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług z zachowaniem konkurencyjnych cen. Spośród innych firm szkoleniowych wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego klienta. Zaufanie i zadowolenie klientów jest ściśle powiązane z ich lojalnością, dlatego klienci, którzy odnieśli sukces dzięki współpracy z naszą firmą powracają.

W obszarze naszych zainteresowań leżą głównie szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod przekazu, zwłaszcza samokształcenia kierowanego co pozwala na obsługę firm na terenie całego kraju. Nowoczesna forma szkoleń uatrakcyjnia proces nauki, pozwala dostosować termin szkolenia do indywidualnego harmonogramu pracy, a także dostosować tempo przyswajania wiedzy do indywidualnych możliwości każdej osoby.

Realizowane przez nas szkolenia adresowane są do małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie

 • Bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Bezpieczeństwa pożarowego
 • Bezpieczeństwa przy pracach z azbestem
 • Bezpieczeństwa przy pracach na wysokościach
 • Bezpieczeństwa przy pracach z substancjami chemicznymi
 • Pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Metodyki instruktażu stanowiskowego

Dla naszych klientów

 • Przygotowujemy profesionalne oceny ryzyka zawodowego
 • Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)
 • Instrukcje bezpieczeństwa
 • Regulaminy pracy / Obwieszczenia
 • Wykazy prac szczególnie niebezpiecznych
 • Tabele przydziału odzieży ochronnej
 • Tworzymy protokoły powypadkowe
 • Pomagamy w kompletowaniu dokumentacji przed kontrolą PIP

Przeprowadzamy również

 • Audyty BHP
 • Audyty RODO

Zajmujemy się kompletnym wdrażaniem RODO w zakładach pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi od 25 maja 2018 roku.

Kadra naszej firmy to przede wszystkim praktycy i pasjonaci w dziedzinie szkoleń. Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników, aby sprostać wszystkim Państwa wymaganiom. Współpracujemy z wieloma akredytowanymi laboratoriami oraz specjalistami w swoich profesjach. Skutkuje to wysokim poziomem merytorycznym oferowanych przez nas szkoleń, nad którymi czuwają metodycy dbający o to, aby formy przekazu – obok wysokiej jakości treściowej – spełniały warunki związane z edukacją dorosłych.

Nasze działania w zakresie prowadzonych szkoleń BHP są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi: § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.), § 1a pkt 2, § 4 ust. 1 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) .

Działamy na zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Nasz zespół

#
Tomasz Ślepek
INSPEKTOR BHP
 • +48 511 993 874
#
Angelika Stuchlik
SPRZEDAŻ, REKRUTACJA
 • +48 533 330 750
#
Barbara Kot
LOGISTYKA, KSIĘGOWOŚĆ
 • +48 32 440 89 26
#
Justyna Krzempek
LOGISTYKA, KSIĘGOWOŚĆ
 • +48 505 633 856