Referencje naszych Klientów

Firma AJC zapewnia wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe
oraz potrafi dostosować czas do potrzeb klienta.

Adam Krawczyk, CFD